Miljøprojekt, 543, 2000

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved dampstripning

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

25-08-2000

Rapporten indeholder en gennemgang af teori for oprensning ved hjælp af dampstripning. Endvidere foretages en vurdering af konkrete oprensningsresultater på Brüel og Kjærs grund i Nærum, hvor der blev udført en oprensning med dampstripning i 1997.

Læs publikation