Miljøprojekt, 542, 2000

Nye metoder til overvågning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet

01-08-2000I denne litteraturudredning beskrives metoder, kaldet passive akkumulerende indsamlere (PAI'er), til overvågning af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet. De følgende emner er behandlet: de tilgængelige PAI metoder, de testede/indsamlede stoffer, anvendelighed i akvatiske delmiljøer, og sammenlignelighed med resultater fra konventionel måling af koncentrationen i vand, sediment og biota. Der er peget på metoder som kan anvendes i NOVA 2003 sammenhæng.Læs publikation