Miljøprojekt, 535, 2000

Miljøvenlig laveffektbrændeovn med høj nyttevirkning

01-08-2000Denne rapport har til formål at udvikle en brændeovn med ekstrem lav indfyret effekt, høj nyttevirkning og lav emission af uforbrændte gasser og partikler. Dette kan lade sig gøre ved at anvende modstrømsforbrændingsprincippet kombineret med styring af sekundærluft, underluft og konvektionskapacitet. Derved kan man, med almindeligt skovbrænde ved en afgivet effekt på ca. 3kW og som kan brænde i 8 timer pr. påfyring, opfylde kravene i DS 887 med hensyn til forbrændingskvalitet og virkningsgrad.Læs publikation