Miljøparametre til miljøindeks for emballageafgifter

15-08-2000Formålet med projektet er at opstille en model, der kan beregne miljøprofiler for materialer, der kan anvendes til emballage. Pap/papir, syv plasttyper, aluminium og stål er undersøgt med hensyn til deres vigtigste miljøbelastninger i deres livscyklusfaser. Udvinding af råstoffer, fremstilling af råvarer, fremstilling af emballage og affaldshåndtering er valgt som de vigtigste faser.Læs publikation