Miljøprojekt, 545, 2000

Livscyklusvurdering og produktorienteret miljøledelse hos Gabriel A/S

01-08-2000Under projektet "Livscyklusvurdering og produktorienteret miljøledelse på Gabriel A/S" blev der gennemført detaljerede livscyklusvurderinger af polstertekstiler med det mål at udarbejde miljøvaredeklarationer for Gabriels produkter. Livscyklusvurderingerne blev gennemført på basis af ISO 14040 samt UMIP-metoden og UMIP-Pc-værktøjet. Anden hovedaktivitet i projektet var at udvikle Gabriels eksisterende miljø- og kvalitetsstyringssystem i en mere produktorienteret retning.Læs publikation