Miljøprojekt, 530, 2000

Kortlægning af substitutionsmuligheder inden for maling/lakfjernere

25-08-2000Maling/lak kan ikke kun fjernes med dichlormethan. I rapporten vurderes andre kemiske og mekaniske metoder til fjernelse af maling/lak. Vurderingen er foretaget med hensyn til miljø og sundhed samt økonomi. Ti mekaniske metoder og syv typer kemiske metoder er vurderet. Hensigtsmæssig brug af metoderne er beskrevet.Læs publikation