Miljøprojekt, 537, 2000

Bilvaskehaller

11-08-2000I samarbejde med branchen og Miljøstyrelsen har DHI og IPU undersøgt miljøpåvirkningerne fra bilvaskehaller og opstillet strategier for reduktion af disse. Undersøgelserne viser, at spildevand fra bilvaskehaller indeholder visse miljøfremmede stoffer, som er uønskede i kloaksystemet. Strategierne omfatter kemikaliesubstitutioner, ændrede vaskeprocesser samt implementering af renseanlæg. Endvidere er der udarbejdet strategier for en fremadrettet kommunal spildevandsregulering af bilvaskehallerne.Læs publikation