Miljøprojekt, 516, 2000

Afprøvning af ISO 14031

01-08-20007 danske eksempler demonstrerer, at ISO 14031:1999 - retningslinier for vurdering af indsats og resultater på miljøområdet - er en målrettet og nyttig standard, der kan bruges som vejledning i etablering af simple miljøstyringssystemer, som værktøj til at få indhold i EMAS og ISO 14001 og som redskab til at måle og rapportere miljøforholds udvikling over tid.Læs publikation