Miljøprojekt, 491, 2000

Vurdering af stødvis ventilation og pneumatisk opsprækning

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

28-04-2000I rapporten beskrives og vurderes 2 in-situ teknikker - stødvis ventilation og pneumatisk opsprækning. Endvidere omfatter rapporten en gennemgang af danske og udenlandske erfaringer med teknikkerne. Disse omfatter indblæsning af luft eller iltberiget luft i jorden i korte stød. Herved udskiftes den forurenede poreluft, et aerobt miljø fremmes og derved forbedres nedbrydningshastigheder.Læs publikation