Miljøprojekt, 510, 2000

Test af mekanisk rensning af skibsbunde og antibegroningsmidler med reduceret miljøbelastning

14-04-2000

Rapporten belyser bådvaskemaskiner og andre metoder til afrensning af begroning på lystbåde. Rapporten beskriver også praktisk afprøvning af biocidfrie malingers potentiale i kombination med mekanisk rensning. Deltagende både havde en eksperimentel silikoneholdig bundmaling på den ene side af skroget og en hård epoxy på den anden side. Bådene blev taget på land 4 gange i løbet af sæsonen. Ved hver optagning blev mængden af begroning bedømt og afrensningen af bunden blev foretaget. Desuden blev der afprøvet biocidholdige bundmalinger med forventet reduceret miljøbelastning.

Læs publikation