Miljøprojekt, 502, 2000

Renere teknologi i tekstil- og beklædningsindustrien

04-04-2000I perioden 1990-1997 blev der iværksat 30 projekter i tekstil- og beklædningsindustrien med tilskud fra Miljøstyrelsens renere teknologiordning. Indsatsen vurderes på demonstrationsbasis at have vist vejen hen mod det spildevandsfri farveri. Der er rimeligt kendskab hertil, men endnu ikke nogen nævneværdig spredning af resultaterne i branchen. Rapportens anbefalinger fokuserer på, hvordan denne spredning kan fremmes.Læs publikation