Working report, 24/1999, 2000

Optimization of PVC-free Materials in Cables

07-04-2000

Formålet med dette projekt er at udvælge halogenfrit, flammehæmmet materiale - HFFR-materiale - med bedste profil med hensyn til egenskaber samt at tilpasse fremstillingsprocessen til udvalgte materialer. Endvidere uddybes resultaterne fra renere teknologiprojektet "Alternativer til PVC i kabler og tilknyttede bygningsinstallationer", hvor det blev konkluderet, at det var muligt at fremstille visse kabeltyper med bedre miljømæssige egenskaber i forhold til de traditionelle PVC-holdige kabler.

Læs publikation