Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/2000

NOVA-2003

25-04-2000Formålet med NOVA-2003 er at foretage en vurdering af miljøtilstanden, udviklingen heri og påvirkningerne af grund- og overfladevand samt at opgøre tilførslerne af forurenende stoffer fra forskellige kilder til grund- og overfladevand. Programbeskrivelsen gør rede for arbejdsdelingen og aftalerne om prøvetagning, analysering, dataoverførsel og rapportering samt for indholdet af delprogrammerne for overvågning af henholdsvis grund- og overfladevand og udledninger, tab og tilførsler af forurenende stoffer til vandmiljøet.Læs publikation