Miljøprojekt, 500, 2000

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i biogasreaktorer

03-04-2000

Projektet omhandler nedbrydeligheden af miljøfremmede, organiske stoffer i biogasreaktorer, det vil sige under anaerobe forhold. Der er udført dels en litteraturgennemgang og dels laboratorieforsøg. Den overordnede konklusion er, at nedbrydningen af de undersøgte miljøfremmede, organiske stoffer fremmes væsentligt ved anaerob behandling.

Læs publikation