Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/1999, 2000

Effekter af den forhøjede affaldsafgift

03-04-2000I 1997 trådte en væsentlig forhøjelse af affaldsafgiften i kraft. I rapporten gøres status over udviklingen i de afgiftspligtige affaldsmængder for 1997 og 1998. Den differentiering, der favoriserer forbrænding i forhold til deponering, har gjort det muligt at reducere omkostningerne ved at skifte fra deponering til forbrænding. Det har været et populært alternativ. I rapporten fokuseres på erhvervsaffald gennem en detaljeret analyse af affaldsdata for 11 virksomheder. Der er stor forskel på genanvendelsesprocenterne, og den afgørende parameter synes at være virksomhedens økonomiske konjunkturer.