Miljøprojekt, 513, 2000

Brug af væsentlighedskriterier ved prioritering af miljøindsatsen

14-04-2000Projektet opsamler forskellige virksomheders erfaringer med fastlæggelse og brug af væsentlighedskriterier i miljøarbejdet. Undersøgelsen er gennemført som interviews, og ud fra disse er der opstillet en række gode råd og anbefalinger. Undersøgelsen viste blandt andet at virksomhederne, når de prioriterer miljøindsatsen, fokuserer meget stærkt på besparelser. Det betyder, at hverken det miljømæssige eller det forretningsmæssige potentiale i miljøledelse bliver udnyttet. Potentialet er især knyttet til at inddrage dels interessentønsker og dels miljøforbedringer i produktets samlede livsforløb i prioriteringen.Læs publikation