Miljøprojekt, 497, 1999

Reduktion af krom(VI) i grundvand ved hjælp af jernspåner

08-09-1999Med udgangspunkt i en grundvandsforurening med kromat er gennemført en forsøgsrække med det formål at dimensionere et filter af jernspåner til rensning af grundvandet. Baggrunden for anvendelse af jernspåner i filteret er en tilsvarende anvendelse heraf til in situ oprensning af forurenet grundvand. Forsøgene demonstrerede, at det var muligt at opfylde et udlederkrav på helt ned til under 3 mg/L samt, at et sådant filter vil have en endelig levetid, som primært vil afhænge af krombelastningen.Læs publikation