Miljøprojekt, 493, 1999

Scenarier for øget genanvendelse af dagrenovation samt vurdering af arbejdsmiljø

22-10-1999

De miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved øget indsamling af papir fra husholdninger til genanvendelse og organisk dagrenovation til bioforgasning er opgjort i forhold til situationen i Danmark i 1996. Der er store miljømæssige fordele ved at indsamle og genanvende mere papir, mens fordelene ved bioforgasning er betydeligt mindre, ikke mindst på grund af emissionerne af CH4 fra biogasmotorer. Stigningen i de årlige omkostninger er beskedne: 7% for papir og 0,8-1,2% ved øget bioforgasning.

Læs publikation