Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 51, 1999

Pesticider i punktkilder

13-10-1999Formålet med projektet var dels at belyse, hvordan man tidligere har bortskaffet pesticidaffald, dels at udpege en lokalitet, hvor der forventes en høj koncentration af pesticider, og på grundlag af hydrogeologiske undersøgelser analysere vandprøver i forskellig afstand fra kilden. På dette grundlag er udbredelsen af forureningen fra punktkilden beskrevet.Læs publikation