Miljøprojekt, 468, 1999

Demonstrationsejendomme for bedre udnyttelse af husdyrgødning

11-10-1999For at bedriftsbalancerne for kvælstof skal forbedres skal næringsstoffer i stald og på mark udnyttes optimalt. Reduceres proteintildelingen til husdyrene reduceres kvælstofmængden i husdyrgødning, og kvælstofoverskuddet reduceres hermed. Overskuddet af fosfor på kvægejendommene er svagt faldende og var i 1996 ca. 10 kg fosfor pr. ha. Fra 1998 er den anbefalede fosfortildeling med foder reduceret betydeligt.Læs publikation