Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/1999

Vandfri offset i dansk grafisk industri

18-11-1999Rapporten indeholder en beskrivelse af de tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold ved anvendelse af vandfri offset som alternativ til traditionel offset. Ca. 20 trykkerier benytter i dag vandfri offset. Den miljømæssige fordel ved vandfri offset er, at der ikke skal tilsættes alkohol til fugtevand. Emissionen af opløsningsmidler fra et gennemsnitligt arktrykkeri kan herved halveres. Vandfri offset giver desuden en bedre trykkvalitet. De økonomiske konsekvenser ved skift til vandfri offset afhænger generelt af trykkeriets størrelse, maskintype og ordresammensætning. Økonomiberegninger for det enkelte trykkeri kan foretages på grundlag af nøgletal opstillet i rapporten.Læs publikation