Miljøprojekt, 463, 1999

Udvikling af et biologisk bejdsemiddel til frø

08-11-1999Det er muligt at udvikle et kommercielt biologisk bejdsemiddel til frø. Det er baseret på den i naturen almindeligt udbredte svamp Gliocladium roseum, der er en god antagonist overfor flere frøbårne plantesygdomme. Der er udviklet metoder til produktion og formulering af G. roseum, der dels sikrer stabilt shelf-life af præparatet ved lagring samt sikrer en høj og reproducerbar sygdomsbekæmpelse på korn under markforhold. Frøbejdsning med G. roseum er derfor teknisk og økonomisk muligt.Læs publikation