Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 21/1999

Støj fra tunge våben og håndvåben på øvelsesområder

29-11-1999Rapporten resummerer 2 undersøgelser, "Støj fra tunge våben på skyde- og øvelsesområder" og "Støj fra lette våben på skyde- og øvelsesområder" som blev udført for at fastlægge vurderingsmetode og -kriterier for støj fra forsvarets skyde- og øvelsesområder. Undersøgelserne indgik som baggrund for "Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarets øvelsesområder", (Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1997).Læs publikation