Miljøprojekt, 498, 1999

Status for miljøbevidst indkøbspolitik i kommuner og amter 1997/1998

01-11-1999Rapporten gennemgår resultater af en undersøgelse i kommuner og amter af indsatsen for at fremme en miljøbevidst indkøbspolitik. Undersøgelsen afdækker bl.a. hvor langt kommuner og amter er kommet med at tage miljøhensyn ved indkøb samt hvilke barrierer, der er for at komme videre. Rapporten rundes af med en række anbefalinger om, hvordan kommuner og amter bedst kan støttes i deres arbejde fremover.Læs publikation