Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1999

Samfundsøkonomisk vurdering af afværgeforanstaltninger på forurenede lokaliteter

29-11-1999

Rapporten indeholder en teoretisk beskrivelse af samfundsøkonomiske vurderingsmetoder og forslag til, hvordan en model for en samfundsøkonomisk prioritering af afværgeforanstaltninger kan opbygges.

Læs publikation