Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1999

Opsamling af data for diffus forurening

29-11-1999Eksisterende data fra undersøgelser af diffuse luftbårne jordforureninger i Danmark er indhentet og systematiseret. Der er indsamlet data fra 3316 jordprøver, som er analyseret for et eller flere tungmetaller eller tjærestoffer (PAH-forbindelser). Alle de indsamlede data er systematiseret i en database, som foreligger på CD-rom. Omfanget af de indsamlede data er præsenteret i rapporten. Databasen skal anvendes i et videregående projekt, som har til formål af søge lovmæssigheder i det diffuse forureningsmønster. Dette vil være værdifuldt i Miljøstyrelsens vejledning af amterne, når de skal kortlægge forurening i henhold til lov om forurenet jord.Læs publikation