Miljøprojekt, 507, 1999

Økotoksikologisk vurdering af begroningshindrende biocider og biocidfrie bundmalinger

30-11-1999

Bundmaling til lystbåde skal forhindre, at alger og dyr sætter sig fast eller gøre det let at fjerne begroningen ved rensning af skroget. Aktivstofferne, DCOI og zinkpyrithion, nedbrydes hurtigt og vil næppe blive ophobet i miljøet, som det er tilfældet for organiske tinforbindelser. Biocidfri bundmaling er et eksperimentelt alternativ til anvendelsen af biocider. For en af de eksperimentelle malingstyper blev der påvist effekter over for alger og krebsdyr i test med udvaskningsvand.

Læs publikation