Miljøkontrollen i kommunerne i lyset af at staten overtager levnedsmiddelkontrollen

19-11-1999

Folketinget vedtog den 26. juni 1998 forslag til en ny fødevarelov. Loven indebærer, at den kommunale levnedsmiddelkontrol skal overflyttes fra kommunerne til staten. Denne kontrolfunktion varetages i dag af de ialt 32 kommunale miljø- og levnedsmiddelkontrolenheder. Miljø og Energiministeren har i denne sammenhæng nedsat et udvalg, der skal belyse konsekvenserne for den kommunale miljøkontrol af en ændret kontrolstruktur på levnedsmiddelområdet. Det er forudsat, at den ændrede kontrolstruktur på fødevareområdet ikke må medføre en forringelse af det kommunale miljøtilsyn.

Læs publikation