Miljønyt, 38, 1999

Borgernes miljørettigheder

05-11-1999Borgerne skal sikres særlige rettigheder inden for miljøområdet. Det har foreløbig 39 lande - herunder Danmark - skrevet under på. Det skete med Århuskonventionen, der blev en realitet i 1998 og sikrer borgerne rettigheder i forhold til at deltage i beslutningsprocesserne, få adgang til viden samt at have klageadgang. Hvad betyder konventionen om borgernes miljørettigheder for os i Danmark? Kommer danske borgere til at mærke nogen forskel, når konventionen bliver ratificeret? Og hvilken indflydelse får konventionen på dansk lovgivning og praksis i miljøspørgsmål? Disse - og andre - spørgsmål blev belyst og debatteret på en konference, Miljøstyrelsen holdt den 8. september 1999. Denne rapport består af udskrifter af de i alt 12 oplægsholderes bidrag til debatten, korte resumeer - samt udskrifter af den efterfølgende debat mellem miljømyndigheder, erhvervsliv, grønne organisationer og presse, der alle deltog i konferencen.Læs publikation