Miljøprojekt, 506, 1999

Biologisk nedbrydning af organiske mikroforureninger i spildevand

08-11-1999Rapporten omhandler afprøvning af en ny metode, der har vist, at det er muligt ved simpel biologisk behandling at reducere indholdet af de organiske mikroforureninger til niveauer, der kan overholde de skærpede afskæringsværdier. Der er herved skabt en mulighed for, at spildevandsslam fortsat kan genanvendes ved udbringning på landbrugsjord til gavn for samfundets ressourceforvaltning af gødningsstoffer.Læs publikation