Miljøprojekt, 455, 1999

Parathion

23-03-1999

Parathion er et bredspektret bekæmpelsesmiddel, som er meget virksomt mod insekter og mider. Hos mennesker har det givet anledning til mange forgiftninger, især i landbruget, men også som følge af forkert brug. Parathion er ligeledes meget giftigt over for en række andre organismer, inkl. akvatiske organismer, fugle og honningbier, og det er et af de mest akut toksiske bekæmpelsesmidler på markedet i dag. Der findes mindre giftige alternativer, og strategier som integreret skadedyrsbekæmpelse viser, at det er muligt at reducere mængden af bekæmpelsesmiddel til plantebeskyttelse uden at forringe høstudbyttet.

Læs publikation