Miljøprojekt, 453, 1999

Paraquat

23-03-1999Paraquat anvendes i stort omfang som kontaktherbicid ved behandling af afgrøder som sojabønner og majs. Det anvendes også som udtørrende middel og til begrænsning af ukrudt i ferskvand. Paraquat absorberes af lerpartikler i jord, hvorved det deaktiveres som følge af den kraftige binding til lerpartiklerne. Paraquatrester nedbrydes ikke i naturen. I sandet jord frigives det til jordvandet. Det er et meget billigt herbicid, og anvendes derfor intensivt i udviklingslande. Stoffet er meget giftigt for mennesker, dyr, fisk og mikroorganismer og er skyld i dødsfald.Læs publikation