Miljøprojekt, 458, 1999

Mobility Management konference - maj 1998

04-03-1999

Mobility Management handler om at påvirke og begrænse efterspørgslen efter transport gennem lokalt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og andre organisationer. Målet er især at begrænse biltrafikken og fremme andre og mere miljøvenlige transportformer gennem overvejende "bløde" virkemidler og frivillige ordninger. Mobility Management kan ses som et supplement til den fremherskende trafikpolitik- og planlægning, der ofte har focus på "hårde" midler såsom investeringer i trafikanlæg, lovgivning, tekniske normer mv.

Læs publikation