Miljøprojekt, 429, 1999

Miljøevaluering af organotin i plastprodukter

12-03-1999

Formålet med projektet er en miljøevaluering, der beskriver miljøpåvirkninger fra PVC stabiliseret med organiske tinforbindelser i forbindelse med brug og bortskaffelse. Endvidere belyses de miljømæssige konsekvenser af et eventuelt øget forbrug af organiske tinforbindelser i PVC ved erstatning af blystabilisatorer. Primært af produktionstekniske årsager forventes det ikke at være tin, der anvendes som alternativ til blystabilisatorer.

Læs publikation