Miljøprojekt, 436, 1999

Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler og toksiske metabolitter

03-03-1999Mikroorganismers forekomst i jord- og plantemiljøet beskrives, og der redegøres for forhold, der har betydning for kolonisering af over- og underjordiske plantedele. Der redegøres for dannelse af sekundære stofskifteprodukter og de forhold, der har indflydelse på deres dannelse og mængde. Der stilles forslag om, hvorledes disse forhold kan indgå i godkendelsesprocedurer.Læs publikation