Miljøprojekt, 452, 1999

Benzidine-based Dyes

23-03-1999

Benzidin er en aromatisk amin, der anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af azofarvestoffer. IARC klassificerer benzidinbaserede farvestoffer som gruppe 2Acarcinogener. Risikoen for kræft skyldes farvefrigivelse af fri benzidin. Den mest almindelige kræftform er kræft i urinblæren. Risikoen relateres især til erhvervsmæssig håndtering af benzidin og benzidinbaserede farvestoffer, som spredes med tekstil- og beklædningsprodukter fra asiatiske lande. En række lande har indført forbud mod markedsføring og anvendelse af visse azofarvestoffer eller begrænsninger af indholdet i farvede produkter. Der findes alternativer til benzidinbaserede farvestoffer.

Læs publikation