Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • "Råd & Vink" om gebyrfastsættelse på affaldsområdet

  Publiceret 26-03-1999

  "Råd & Vink" gennemgår det juridiske grundlag for gebyrer på affaldsområdet og giver en række råd og vink med hensyn til opstilling af budgetsystem og

 • Affald i Danmark

  Publiceret 26-03-1999

  Affald i Danmark; Offentlig opgave; Den danske affaldsmodel; Affald i sektorer og fraktioner; Affald fra bygge- og anlægssektoren; Emballageaffald; Af

 • Tributyltin

  Publiceret 23-03-1999

  Tributyltin har været anvendt i antibegroningsmidler til skibe siden 1950'erne

 • Paraquat

  Publiceret 23-03-1999

  Paraquat anvendes i stort omfang som kontaktherbicid ved behandling af afgrøder som sojabønner og majs

 • Parathion

  Publiceret 23-03-1999

  Parathion er et bredspektret bekæmpelsesmiddel, som er meget virksomt mod insekter og mider

 • Benzidine-based Dyes

  Publiceret 23-03-1999

  Benzidin er en aromatisk amin, der anvendes som mellemprodukt ved fremstilling af azofarvestoffer

 • Mercury

  Publiceret 23-03-1999

 • Leaching and Degradation of Selected Pesticides in a Sandy Watershed

  Publiceret 22-03-1999

  The investigation emphasises leaching and decompostition of selected pesticides on sandy agricultural soil

 • Restprodukters påvirkning af grund- og indvindingsvand

  Publiceret 16-03-1999

  I forbindelse med udfærdigelse af en ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder er der opstillet en 3- dime

 • Miljøevaluering af organotin i plastprodukter

  Publiceret 12-03-1999

  Formålet med projektet er en miljøevaluering, der beskriver miljøpåvirkninger fra PVC stabiliseret med organiske tinforbindelser i forbindelse med bru

Søg i arkivet