Miljøprojekt, 470, 1999

Standardiseret produktblad for kompost - del 2

21-05-1999

Projektet omhandler udarbejdelse af et standardiseret produktblad for kompost til jordbrugsformål. Produktbladet skal indeholde en række informationer om kompostens kvalitet, næringsindhold, indhold af forurenende stoffer m.v. samt anvendelse af komposten. Afrapporteringen af projektet består af 3 delrapporter og en bilagsrapport. Delrapporterne omhandler 1) generel del om udarbejdelse af produktbladet samt metodeafprøvning, 2) vejledning til komposteringsanlæggene om brugen af produktbladet og 3) vejledning til laboratorierne om håndtering af kompostprøver og analysemetoder for kompost.

Læs publikation