Miljøprojekt, 473, 1999

Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 1997

14-05-1999Rapporten indeholder resultaterne af en statistisk bearbejdning af indberetninger for 1997 om spildevandsslam fra kommunale samt private renseanlæg for husspildevand. Forholdene vedrørende stabilisering, afvanding, viderebehandling og disponering af spildevandsslam i Danmark belyses. Rapporten indeholder oplysninger om slammets kvalitet i form af indholdet af næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer samt om kvaliteten i forhold til grænse- og afskæringsværdier. Der er foretaget en sammenligning af resultaterne for 1997 med tilsvarende tal fra andre år i perioden fra 1987.Læs publikation