Bichel-udvalget, 1999

Rapport fra udvalget om jordbrugsdyrkning

Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen

04-05-1999Læs publikation