Bichel-udvalget, 1999

Rapport fra Hovedudvalget

Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen

04-05-1999Miljø- og energiministeren nedsatte i efteråret 1997 udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en afvikling af pesticidanvendelsen (Bichel-udvalget). Udvalget blev etableret med et hovedudvalg og 4 faglige underudvalg. Hovedudvalget har haft til opgave at koordinere og diskutere underudvalgenes arbejde, samt udarbejde denne rapport til ministeren. Rapporten er baseret på afrapporteringen fra de 4 faglige undervalg og en tværfaglig gruppe med medlemmer fra de 4 underudvalg, der fik til opgave at vurdere konsekvenserne af en total økologisk omlægning.Læs publikation