Bichel-udvalget, 1999

Økologiske scenarier for Danmark

Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen

04-05-1999Læs publikation