Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/1998, 1999

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer

19-05-1999Miljøstyrelsen har bedt Dansk Teknologisk Institut om at belyse konsekvenser for miljø, teknik og økonomi for 3 alternative strategier til at mindske emissionerne fra dieselkøretøjer: ændring af dieselkvaliteter anvendelse af katalysatorer og/eller filtre konvertering til gas. Undersøgelsen viser, at hvis indholdet af svovl i diesel reduceres med 90%, vil udledningen af partikler fra dieselkøretøjer falde med 13%. Det kan opnås med en ny svovlfattig dieseltype. Ud over den umiddelbare forbedring af luftkvaliteten, som den nye dieseltype kan betyde, så vil dieseltypen i samspil med efterbehandlingsudstyr kunne give yderligere markante forbedringer.Læs publikation