Miljøprojekt, 440, 1999

Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning - Lokal del

27-05-1999Trafikken fra en enkelt ny virksomhed i et eksisterende byområde vil sjældent kunne mærkes i den store sammenhæng, men når flere projekter med tiden gennemføres, vil trafikken stige og skabe problemer for det omgivende miljø. Projektet beskriver en metode, der kan fastlægge et byområdes trafikale miljøkapacitet og give et hurtigt billede af de konsekvenser, som lokalisering af en ny virksomhed medfører for trafikken og miljøet.Læs publikation