Miljøprojekt, 461, 1999

Kvælstofanvendelsen i dansk landbrug

21-05-1999Rapporten udgør et bidrag til at komme videre i udviklingen af de forskellige modeller og analyseredskaber i forbindelse med vurderinger af reguleringen af landbrugets kvælstoftab. På forskellige aggregeringsniveauer belyser alle de 3 delprojekter forhold, der giver mere viden om bedriftstypernes adfærdsreaktioner med hensyn til gødningsanvendelsen, men også i det fremtidige arbejde med andre miljø- og naturproblemstillinger er mange af de aspekter der analyseres i rapporten væsentlige.Læs publikation