Miljøprojekt, 419, 1999

Håndbog i RenSys - del 1

21-05-1999RenSys er et PC-baseret værktøj, der kan anvendes i forbindelse med vurdering, planlægning og valg af renovationssystem for husholdningsaffald. Målgruppen for brug af værktøjet er kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber, der har ansvaret for affaldshåndteringen. Værktøjet kan levere oplysninger om økonomi samt miljø- og arbejdsmiljømæsssige forhold ved definerede renovationssystemer. Systemet kan også anvendes ved udarbejdelse af licitationsmateriale.Læs publikation