Transport, Environment and Health Issues in Central and Eastern Europe

11-06-1999

Rapporten beskriver udviklingstendenser inden for transportsektoren i de Central- og Østeuropæiske lande samt de resulterende miljø- og sundhedsmæssige effekter. Desuden beskrives mulige virkemidler over for trafikkens negative effekter, herunder anbefalinger til integration af miljø- og sundhedsaspekter i transportpolitikken. Rapporten er baseret på litteraturstudier samt interview med nøglepersoner i 2 udvalgte case-lande: Tjekkiet og Bulgarien.

Læs publikation