Miljøprojekt, 466, 1999

Indsamling af dagrenovation i svært fremkommelige områder

28-06-1999Rapporten beskriver affaldssystemer, der tager højde for de problemstillinger, der er i forbindelse med indsamling af dagrenovation i svært fremkommelige områder, f.eks. sommerhusområder. I rapporten foreslås de systemer, der er bedst egnede til at sikre overholdelse af lovgivningen inden for arbejdsmiljø, naturbeskyttelse og affaldsområdet. Der er en beskrivelse af 8 indsamlingssystemer og -metoder.Læs publikation