Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/1999

Danske virksomheders erfaringer med livscyklusvurderinger

28-06-1999Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 26 danske virksomheder, som har beskæftiget sig med livscyklusvurdering (LCA). De væsentligste grunde for virksomhederne til at gå ind i LCA-arbejde er ønsket om at være på forkant, opnå miljøfordele, hensyn til image, markedsføring og markedskrav. Virksomhederne har generelt fået opfyldt deres forventninger til LCA. De vigtigste krav til en LCA-metode er, at den er veldokumenteret og anerkendt, at den munder ud i operationelle resultater og at den findes som pc-værktøj inklusive database.Læs publikation