Miljønyt, 37, 1999

På rette vej

06-07-1999Den 4. marts 1999 afholdt Miljøstyrelsen en trafik- og miljøkonference, som havde til formål at fokusere på resultaterne fra evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen samt skabe debat om kommunernes og amternes rolle på transportområdet. Konferencerapporten indeholder en samling artikler, der præsenterer hovedbudskaberne fra konferencen.Læs publikation